fbpx Юнионбанк е новото име на финансовата институция, след придобиването и от Fibank | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Юнионбанк е новото име на финансовата институция, след придобиването и от Fibank

Нов състав на Надзорния съвет на Юнионбанк бе избран по време на провелото се Общо събрание на акционерите на кредитната институция. На 10 октомври 2013 г. бе финализирана процедурата по придобиване от страна на Първа инвестиционна банка (Fibank) на 100% от капитала на Юнионбанк. Тя стана възможна, след като бяха издадени всички необходими одобрения от компетентните органи. След придобиването на „МКБ Юнионбанк“ ЕАД активите на Fibank ще достигнат над 8.5 милиарда лева.
Управителният съвет на Юнионбанк вече включва Мария Илиева, Председател и изпълнителен директор, Милка Тодорова – Заместник-председател и изпълнителен директор, Анна Аспарухова - изпълнителен директор, Павел Яначков – изпълнителен директор и Васил Трифонов- член на УС.

На общото събрание бе взето решение и за промяна в наименованието на банката на „Юнионбанк“. Необходимостта от тази промяна произлиза от излизането като собственик на предишния едноличен акционер МКБ Банк, Унгария.
Маргарита Ивановае избрана за нов ръководител на Специализираната служба за вътрешен одит. Акционерите назначиха КПМГ България за регистриран одитор, извършващ проверка на дейността на банката.