fbpx тежест | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
БТПП възразява срещу направените предложения в Законопроект за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители.
„Изпълнихме ангажиментите си да разработим наредба, свързана с намаляването на тежестта на таксата „задължения към обществото“ за индустрията“.
Министерството на икономиката трябва приоритетно да работи за намаляване на административната тежест и регулациите върху бизнеса.
НАП предоставя над 100 административни услуги, от които повече от 60 по електронен път.
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, прие днес правителството. До 30 ноември 2012 г. трябва да бъдат изпълнени 249 мерки, предложени от неправителствени, браншови и работодателски организации.
Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на конференция, посветена на политиката за намаляване на административната тежест на национално и европейско равнище. По 313 млн.
Около 17% ще намалее на административната тежест в края на 2011 г . при планирани 20% в края на 2012 г., ако бъдат изпълнени всички мерки заложени в Плана за действие.
На среща днес в БТПП с мисията на Световната банка бяха коментирани препоръките за намаляване на регулаторната и административната тежест за фирмите. Необходимо е правителството да разработи и приеме обща политика, както и вътрешни указания, с ясни критерии за определянето на държавните такси и за п
МИЕТ работи върху премахването и намаляването на регулаторните режими, както и на таксите за предоставяне на административни услуги. Изпълнението на програмата на Европейската комисия за намаляване на ненужния административен товар е сред основните задачи на министерството.