тежест

24 Март 2016

Въвеждането на прогресивното подоходно облагане няма да доведе до по-справедливо разпределение на данъчната тежест

БТПП възразява срещу направените предложения в Законопроект за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители. БТПП  не споделя мотивите на вносителя, че прогресивното подоходно облагане ще доведе...
17 Юни 2015

Наредбата за намаляване на тежестта за енергия от ВЕИ е на обществено обсъждане

„Изпълнихме ангажиментите си да разработим наредба, свързана с намаляването на тежестта на таксата „задължения към обществото“ за индустрията“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти по повод проекта на наредба за намаляване на тежестта,...
13 Януари 2015

Да се намали още административната тежест за бизнеса

Министерството на икономиката трябва приоритетно да работи за намаляване на административната тежест и регулациите върху бизнеса. За това настоя ръководството на Българската стопанска камара на среща в министъра на икономиката Божидар Лукарски днес. Трябва да реституираме правото на обществото в...
18 Юни 2014

НАП намалява административната тежест

НАП предоставя над 100 административни услуги, от които повече от 60 по електронен път. Информационните системи, чрез които се предоставят услуги за клиентите, следва да отговарят на принципите за оперативна съвместимост, доколкото това ще ги направи по-унифицирани и достъпни за гражданите и...
03 Октомври 2012

Намалява регулаторната тежест за бизнеса

План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, прие днес правителството. До 30 ноември 2012 г. трябва да бъдат изпълнени 249 мерки, предложени от неправителствени, браншови и работодателски организации. Планът е изготвен в съответствие с насоките за провеждане на инициативата за намаляване...
12 Декември 2011

Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата

Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на конференция, посветена на политиката за намаляване на административната тежест на национално и европейско равнище. По 313 млн. лева...
07 Септември 2011

Административната тежест ще намалее около 17%

Около 17% ще намалее на административната тежест в края на 2011 г . при планирани 20% в края на 2012 г., ако бъдат изпълнени всички мерки заложени в Плана за действие. Това стана ясно от отчета за изпълнение на Плана за действие, с който се запозна правителството на днешното си заседание. ...
25 Ноември 2010

Намаляване на регулаторната и административна тежест за фирмите

На среща днес в БТПП с мисията на Световната банка бяха коментирани препоръките за намаляване на регулаторната и административната тежест за фирмите. Необходимо е правителството да разработи и приеме обща политика, както и вътрешни указания, с ясни критерии за определянето на държавните такси...
24 Юни 2010

Намаляване на на административната тежест за бизнеса с 26 млн. лв

МИЕТ работи върху премахването и намаляването на регулаторните режими, както и на таксите за предоставяне на административни услуги. Изпълнението на програмата на Европейската комисия за намаляване на ненужния административен товар е сред основните задачи на министерството. Реализацията на тази...