fbpx Намаляване на регулаторната и административна тежест за фирмите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Намаляване на регулаторната и административна тежест за фирмите

Намаляване на регулаторната и административна тежест за фирмите

На среща днес в БТПП с мисията на Световната банка бяха коментирани препоръките за намаляване на регулаторната и административната тежест за фирмите. Необходимо е правителството да разработи и приеме обща политика, както и вътрешни указания, с ясни критерии за определянето на държавните такси и за повишаване на прозрачността. Редовно трябва да се прави  допитване до национални бизнес асоциации и други ключови заинтересовани страни, за увеличаване на предсказуемостта и прозрачността на Политиката за по-добро регулиране. важно е приемане на Закон за бизнес асоциациите за укрепване на техните функции при оказване на подкрепа на членове. Друга препоръка е въвеждане на задължително използване на Оценка на регулаторното въздействие (ОРВ) на ключови нормативни актове за определяне на разходите върху всички заинтересовани страни. Оценките на въздействието не само ще са гаранция срещу неоправдано затормозяващо регулиране за фирмите, но и ще откликнат на призива на бизнеса за повишена стабилност, последователност и прозрачност на законодателството.

Необходимо е да бъде създаден електронен Административен регистър за правилата и регулациите, за да се повишат ефективността, предсказуемостта и прозрачността.

Необходимо е да се подобрят условията за правене на бизнес на общинско ниво. Отстраняването на излишните правила и неефективните практики на местно ниво ще спести на фирмите време и разходи. В частност, има необходимост от оптимизиране или отмяна на изискванията за представяне на документи, които са били издадени от самите органи на общинската власт, от справяне с незаконосъобразното въвеждане на регистрационни режими и от съкращаване на сроковете за издаване на документи.

Укрепването и прилагането на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и осъществяването на Програмата за по-добро регулиране 2010–2013 г. се явяват предпоставка за всички тези реформи.

снимка БТПП

Facebook коментари