Намаляване на на административната тежест за бизнеса с 26 млн. лв

Намаляване на на административната тежест за бизнеса с 26 млн. лв

МИЕТ работи върху премахването и намаляването на регулаторните режими, както и на таксите за предоставяне на административни услуги. Изпълнението на програмата на Европейската комисия за намаляване на ненужния административен товар е сред основните задачи на министерството. Реализацията на тази програма ще подобри работата на държавната администрация така, че да пести време, усилия и разходи на бизнеса и гражданите.
Основните промени трябва да доведат до по-широко използване на електронното подаване на сведения. Администрацията ще събира данни служебно от други държавни органи, вместо те да бъдат изисквани от бизнеса. Ще бъдат премахнати някои излишни задължения за информиране. Ще се намали честотата за подаване на данни, ще се опрости терминологията и сложността на нормативните разпоредби.
Намаляването на административната тежест с 20% до края на 2012 година е прието за национална цел на страната ни в съответствие с европейското законодателство. Изпълнението на тази цел е заложено като мярка в правителствената програма за по-добро регулиране, приета на 1 юни тази година.


От общо около 360 закона и кодекси 128 имат отношение към казуса как да се намали административната тежест. 33 закона и подзаконовата база към тях, които въвеждат единствено национални изисквания към бизнеса, вече са прегледани. Общата стойност на административните разходи, произтичащи от това законодателство, е над 161 млн. лв. Предложените мерки ще доведат до намаляването й с 20% до 2012 г. В момента се прави преглед на още 20 нормативни акта, като очакванията ни са за допълнително намаляване на административната тежест с още 15 на сто


 

Facebook коментари