fbpx Очаква се 20% в аутсорсингът бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Очаква се 20% в аутсорсингът бизнеса

Очаква се 20% в аутсорсингът бизнеса

Най-важната мярка за насърчаване на аутсорсинг-сектора, на която министерството на икономиката и енергетиката се фокусира е образователният процес, тъй като държавата трябва да създаде кадровия потенциал, който да работи в сектора. Това каза зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров на Първата годишна аутсорсинг конференция "Как България да се превърне във водеща аутсорсинг дестинация". За отворена икономика като България това е много важно, тъй като миналата година основните положителни резултати в държавата ни бяха отчетени в експортния ръст от 8% спрямо 2012 г.

​В момента 6% от брутния вътрешен продукт на страната е генериран от IT-софтуер и телекомуникационните услуги като 3% от тях се падат на бизнес процесите при аутсорсване. Очаква се 20% растеж през 2014 г. 

​Два от отраслите, които са засегнати приоритетно за подкрепа от страна на правителството са в областта на научните изследвания и развитието, както в hi-tec услугите и иновациите, към които спада и секторът за аутсорсване на бизнес процесите.

​През всяка от последните 15 години нараства доверието на различните големи фирми, които аутсорсват бизнес услуги и желанието им да изберат България като аутсорсинг дестинация. Тенденцията е постоянна, устойчива със среден темп за последните години 30%. Очакванията за 2014-2015 г. са около 22%. Секторът създава възможност за решаване на големия проблем с младежката безработица и осигуряване на работни места, за удвояване или утрояване на специалистите в тази област. 

​България е на 3-то място в света по брой на сертифицирани софтуерни инженери и специалисти в IT-индустрията и е на 1-во място по отношение на брой IT-специалисти на глава от населението. Страната ни е втора в Европа и пета в света в класацията за най-привлекателна дестинация за аутсорсване на услуги. Класацията се базира на индекси като разходите за извършване на услуги, нивото на умения по отношение на хората, които са заети и общ индекс свързан с бизнес-средата, даващата възможност за развитие на отрасъла. В България заплатите в сектора средно са с около 2,5 пъти по-големи отколкото в банковия и в момента това е най-атрактивния сектор за реализация на младите специалисти.

​Нова инициатива за интернационализация на бизнеса в ICT-сектора е включването ни в електронна платформа, създадена по инициативата на банките за развитие на Франция и на Германия. Тя ще позволи виртуалната интернационализация и представяне на българския бизнес от ИКТ сектора. Тази платформа ще даде възможност на бизнеса да се рекламира, да показва възможностите си пред потенциалните партньори и да заинтригува инвеститорите 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието.