fbpx НАП намалява административната тежест | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

НАП намалява административната тежест

НАП намалява административната тежест

НАП предоставя над 100 административни услуги, от които повече от 60 по електронен път. Информационните системи, чрез които се предоставят услуги за клиентите, следва да отговарят на принципите за оперативна съвместимост, доколкото това ще ги направи по-унифицирани и достъпни за гражданите и бизнеса при комуникацията им с администрацията.

„Това е един от успешните проекти на НАП, финансирани от ОПАК, който не просто е изпълнен качествено и в срок, но и има реална полза за хората и бизнеса. Това e и основната цел на Оперативна програма „Административен капацитет“, а именно – по-гъвкава, по-модерна и високотехнологична публична администрация”, заяви директорът на дирекция ОПАК в Министерство на финансите Моника Димитрова-Бийчър на днешната заключителна пресконференция по проекта. „С такива качествени проекти се усъвършенства работата не само на НАП и държавната администрация, но и се увеличават ползите за гражданите и бизнеса в България.“

Основна цел на проекта е подобряване на услугите, предоставяни от НАП за гражданите и бизнеса. В процеса на осъществяването му е анализирано съответствието на наличните информационни системи и електронни услуги в НАП с изискванията на електронното управление и е разработена цялостна концепция за прилагане на принципите на оперативната съвместимост в НАП, съгласно изискванията, стратегическите насоки и референтен модел на електронното управление. Разработени са технически спецификации за усъвършенстване на съществуващите електронни услуги и информационни системи. Идентифицирани са регистрите, електронните услуги и обекти и е подготвена документация за регистрирането им по Закона за електронното управление. За повишаване на компетентността на служителите в НАП е проведено съпътстващо обучение.

С реализацията на проекта ще се намали времето за обслужване и ще се увеличи качеството на услугите за гражданите и бизнеса, ще се постигне и намаляване на административните тежести по спазване задълженията на клиентите към НАП, ще се осигури прилагането на принципите на еднократното събиране на данни и на служебното начало.