fbpx среда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

среда

Макар да не го осъзнаваме, времето, което прекарваме в интернет сърфиране носи своите негативни последици за околната среда.
Икономическата среда, в която работиха банките в Централна и Източна Европа през 2015 година, беше като цяло положителна. Въпреки някои изключения, повечето страни в региона имаха силен икономически растеж и показаха устойчивост към промени в нагласите на инвеститорите към развиващите се пазари.
Два анализа за конкурентоспособността на българската икономика, които са подготвени и издадени по задание на Българската минно-геоложка камара бяха представени официално.
Под името URBANIK, архитекти от сдружение “Трансформатори” ще предлагат възможности и инструменти за създавaнето на устойчива и интелигентна градска среда.URBANIK е името на новия проект на сдружение “Трансформатори”, негова
“КСО България” представи два национални проекта, част от стратегията си за промяна на бизнес средата в България и изграждането на социално отговорни предприятия. Проект “Стажант с кауза” ще постави социална мисия на стажуващи млади хора в български компании.
Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на конференция, посветена на политиката за намаляване на административната тежест на национално и европейско равнище. По 313 млн.
През 2010 г. българската икономика успешно се приспособява към новата икономическа среда, показват резултатите от оценката на индикаторите за външна конкурентоспособност на страната ни.