среда

25 Април 2016

Интернет потребителите носят негативи върху околната среда

Макар да не го осъзнаваме, времето, което прекарваме в интернет сърфиране носи своите негативни последици за околната среда. Според проведено проучване, интернет потребителите консумират средно по 130 кг въглерод годишно – еквивалентът на 740 км, изминати с автомобил, което може да се...
21 Януари 2016

Очаква се увеличаване на кредитирането и намаляване на лошите кредити

Икономическата среда, в която работиха банките в Централна и Източна Европа през 2015 година, беше като цяло положителна. Въпреки някои изключения, повечето страни в региона имаха силен икономически растеж и показаха устойчивост към промени в нагласите на инвеститорите към развиващите се пазари. В...
11 Юни 2015

Българската икономика не е достатъчно конкурентоспособна

Два анализа за конкурентоспособността на българската икономика, които са подготвени и издадени по задание на Българската минно-геоложка камара бяха представени официално. „Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България (2007-2014)“ е разработен от...
19 Май 2015

Архитекти създавaт устойчива градска среда

Под името URBANIK, архитекти от сдружение “Трансформатори” ще предлагат възможности и инструменти за създавaнето на устойчива и интелигентна градска среда.URBANIK е името на новия проект на сдружение “Трансформатори”, неговата мисията е да разрешава наболели актуални...
12 Октомври 2012

Младежи искат да променят бизнес средата

“КСО България” представи два национални проекта, част от стратегията си за промяна на бизнес средата в България и изграждането на социално отговорни предприятия. Проект “Стажант с кауза” ще постави социална мисия на стажуващи млади хора в български компании. Той е разработен съвместно с най-...
12 Декември 2011

Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата

Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на конференция, посветена на политиката за намаляване на административната тежест на национално и европейско равнище. По 313 млн. лева...
29 Юни 2011

Икономиката се приспособява към новата среда

През 2010 г. българската икономика успешно се приспособява към новата икономическа среда, показват резултатите от оценката на индикаторите за външна конкурентоспособност на страната ни. Това е едно от заключенията в Годишния анализ на конкурентоспособността на българската икономика през 2010 година...