fbpx Икономиката се приспособява към новата среда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Икономиката се приспособява към новата среда

През 2010 г. българската икономика успешно се приспособява към новата икономическа среда, показват резултатите от оценката на индикаторите за външна конкурентоспособност на страната ни. Това е едно от заключенията в Годишния анализ на конкурентоспособността на българската икономика през 2010 година с акцент върху външната конкурентоспособност, публикуван на сайта на Министерството на финансите. В изданието е разгледано развитието на българската икономика в международен план през миналата година. Изчислени са индикатори, които проследяват текущата позиция на страната на международните пазари и индикатори за разходна и ценова конкурентоспособност.
През 2010 г. конкурентните позиции на българската икономика се подобряват. Страната печели пазарни дялове както в световната търговия, така и в търговията със страните от Европейския съюз. Делът в търговията с ЕС не намаля дори през кризисната 2009 г. и страната продължи да печели пазарен дял през 2010 година. Българският износ се подобри през 2010 г., като в номинално изражение е с 33% по-висок спрямо 2009 година. През 2010 г. темповете на растеж на българския износ са значително по-високи от средноевропейското ниво, като страната ни печели по-висок пазарен дял в сравнение с повечето от останалите държави от ЕС.
Натрупаните дисбаланси в периода 2006-2008 г., в т.ч. висок дефицит по текущата сметка, ръст на инфлацията и високи цени на жилищата, както и увеличаването на реалните разходи за труд на единица продукция, бележат значително подобрение през миналата година, сочи още анализът. Увеличеният износ на стоки и подобряването на разходната конкурентоспособност са основните причини за по-добрата външна позиция, се казва още в анализа.