fbpx Проект цели повишаване на финансовата грамотност у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проект цели повишаване на финансовата грамотност у нас

Водеща снимка
Да

Проект цели повишаване на финансовата грамотност у нас

Образователен проект цели да предостави ценни знания с практическа насоченост за повишаване на финансовата грамотност в нашата страна. Пощенска банка стартира стратегическо партньорство с Finance Academy за подобряването на финансовата култура,, която ще доведе и до развитие на предприемаческата екосистема. По тази причина съвместните им действия са фокусирани върху споделяне на актуални знания в пряка връзка с реалната бизнес среда. Устойчивите инвестиции в образование са основен елемент в дейността на финансовата институция и нейна дългосрочна социално отговорна политика, защото повишаването на финансовите знания е тясно свързано както с икономическото развитие, така и с цялостното благосъстояние на обществото.

Цялостната образователна програма на Finance Academy е в две направления и обхваща секторите финанси, инвестиране, бизнес планиране и развитие, като открива нови възможности пред участниците в обученията. Благодарение на партньорството с Пощенска банка те ще могат да споделят знания и опит с международно признати експерти от банковата сфера. Обученията в програмите „Инвестиции и лични финанси“ и „Бизнес и предприемачество“ ще продължат до септември и ще покрият теми, сред които „Лични и семейни финанси“, „Инвестиции в недвижими имоти“, „Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия“, „Бизнес планиране“ и други. С помощта на доказаните експерти от финансовата институция всеки от курсистите ще има възможност да приложи наученото чрез изпълнение на практически задания по реални проекти.

Facebook коментари