fbpx През 2018 г. по-слаб резултат на БВП от 2017 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

През 2018 г. по-слаб резултат на БВП от 2017 г.

През 2018 г. по-слаб резултат на БВП от 2017 г.

етикети

През четвъртото тримесечие на 2018 г. реалният БВП нарасна с 3.1% на годишна база и с 0.7% спрямо същото тримесечие на предходната година, според експресните оценки на Националния статистически институт. От компонентите на БВП крайното потребление отбеляза най-голямо увеличение от 5.4% на годишна база, следвано от бруто образуването на основен капитал (4.0% на годишна база). Вносът нарасна по-бързо - с 2.5%, в сравнение с износа, който се увеличи едва с 0.8%, изтласквайки нетния износ в отрицателната зона.

„За цялата 2018 г. се предвижда растеж на реалния БВП от около 3.3% или малко по-бавно, отколкото през 2017 г. (3.7%). Ръстът през 2018 г. бе съвкупен резултат от по-силно вътрешно търсене, подкрепено от евтините пари и нарастването на заплатите от една страна, а от друга – неблагоприятната ситуация на международните пазари за износ на наши стоки и услуги. По-специално, слабата турска лира направи българския износ твърде скъп (Турция е вторият по големина партньор за износ), което потисна националния износ“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

От страна на производството, индустрията увеличи продукцията си само с 0.8% през 2018 г., след нарастване от 3.4% през предходната година. „Подобно на тази динамика, прирастът на строителството от 4.5% за 2017 г. бе само 1.4% през 2018 г., движен от сегмента на сградното строителство, докато гражданското строителство показа нулев резултат през годината“, каза още Калчев.

Facebook коментари