fbpx CHIVAS 12 СТОЛА представи дискусия на тема ПРАВО | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

CHIVAS 12 СТОЛА представи дискусия на тема ПРАВО

Седмото поредно издание на кампанията CHIVAS 12 СТОЛА представи атрактивен дебат на тема ПРАВО. Щест доказани представители на адвокатурата в България, избрани след гласуване на сайта на инициативата изложиха своите възгледи по различни казуси, свързани с правораздавателната система у нас, споделяйки своя опит с шест млади представители на бранша.

Участвалите в кръглата маса бяха Александър Кашъмов - Заместник-председател е на Комисията за етика в електронните медии, Валентин Бенатов - член на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и главен секретар на съвета, Вася Илиева - Председател на Националното бюро за правна помощ, Емилия Недева - занимаваща се активно с представителство пред Европейския съд по правата на човека, Йорданка Вандова - един от основателите на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ и Йонко Грозев – възпитаник на Harvard Law School и носител на Международната награда за защита на човешките права от Американската асоциация на юристите (2002 г.).

Доказаните професионалисти споделиха своите добри практики и логично започнаха разговора с темата за проблемите на правораздавателната система, негативните нагласи и липсата на обществено доверие в нея. Според Валентин Бенатов и Емилия Недева адвокатурата има необходимите качества, за да повлияе на правораздаването у нас. Те посочиха непрестанните атаки по адрес на съдебната власт като един от основните фактори за спада на общественото доверие. Александър Кашъмов на свой ред отбеляза необходимостта от повече внимание в посока на доверието в самите адвокати от гледна точка на професионалната им етика и методи на работа.

Основна точка в проведената дискусия бе и висшето юридическо образование като фактор за устойчиво развитие на българската правна система. Младите представители на амбицията бяха активната страна в тази част от разговора и коментираха въпроса за мотивацията и избора на един завършващ студент да стане не само адвокат, но и прокурор, съдия. Според бъдещите юристи от учебните заведения у нас излизат много на брой, но не добре образовани и квалифицирани специалисти. Силен акцент бе и изтъкнатата необходимост от адекватно менторство в професията.

Разговорът засегна и правната култура на българина, както и достъпа до правораздаване. Късното запознанство на хората с правната материя бе посочено като основна причина за тази ниска правна култура. Дванайсетте участника коментираха и достъпа до адвокатската услуга, определянето на цената на юридическа помощ и нейната пазарна обосновка.

Дискусията приключи с традиционното подписване на Манифест ПРАВО – основните точки, зад които се обединиха както представителите на опита, така и представителите на амбицията.