fbpx С 25% повече са започнатите жилищни сгради в столицата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

С 25% повече са започнатите жилищни сгради в столицата

Броят на започнатите жилищни сгради в София през 2014 г. по данни на НСИ е 185. Това е ръст от 25% спрямо 2013 г., което е най-голямо нарастване в 4-те най-големи града. „Увеличеният обем на започнатите жилищни сгради в София е естествен отговор от страна на строителния бранш на тенденцията на ограничено предлагане и ръст на търсенето на ново строителство в столицата”, коментира тези данни изпълнителният директор на BULGARIAN PROPERTIES Полина Стойкова.

За първи път от началото на кризата разгърнатата застроена площ (РЗП) на започнатото строителство в София през 2014 г. е по-голяма спрямо предходна година. През изминалата година са започнати сгради с обща площ от над 138 000 кв.м., което е почти 90% повече спрямо 2013 г. „Този голям ръст на застроената площ показва, че за разлика от предходните години, когато е стартирало предимно строителство на къщи и малки сгради, през 2014 г. е нараснал броят на започнатите нови жилищни кооперации и блокове, което е още един индикатор, че пазарът се възстановява”, допълва Стойкова.

Продължават да нарастват започнатите сгради в Пловдив и през 2014 година те наброяват 310, което е с 12% повече спрямо предходната година. РЗП на сградите, чието строителство е започнало, нараства с над 73% на годишна база и достига до над 113 000 кв.м.

За първи път от 2010 г. насам има минимално повишение в броя на започнатите сгради във Варна в рамките на до 1%, като техният брой е 258 през 2014 година. РЗП на стартираното строителство през изминалата година е над 185 000 кв.м., което е с близо 11% повече спрямо РЗП на стартираното строителство през 2013 година.

Бургас е първенец по брой на започнати жилищни сгради през 2014 г. Броят им е 417, което е с малко над 14% повече от започнатите сгради през 2013 година. РЗП на тези сгради е близо 276 000 кв.м., което е с около 15.5% повече спрямо предходната година.