кредитен

Българска банка за развтие (ББР) договори 25 млн. евро кредитна линия от германската банка KfW.