fbpx Още 25 млн. евро кредитна линия за МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Още 25 млн. евро кредитна линия за МСП

Българска банка за развтие (ББР) договори 25 млн. евро кредитна линия от германската банка KfW. Споразумението беше подписано днес от изпълнителните директори на ББР Димитър Димитров и Сашо Чакалски и от вицепрезидента на германската финансова институция Йоханес Файст и главния й мениджър проекти Юлия Лерхарт.
Това е втората кредитна линия от немската финансова институция, която Българска банка за развитие управлява. Заемът се предоставя без държавна гаранция.
Финансовият ресурс ще се използва за пряко кредитиране на малки и средни предприятия и за предоставяне на кредитни линии на търговските банки за целево финансиране на бизнеса.
Със средствата ще се финансират предимно дългосрочни инвестиционни проекти на фирми. Максималният размер на заема за едно предприятие ще бъде 3 млн. евро със срок на погасяване до 10 години. Кредитът ще покрива до 100% от инвестиционните разходи, както и необходимия оборотен капитал, когато той е до 30% от инвестицията.