куриери

18 Май 2020

Онлайн търговията засили търсенето на складови площи

Промяната във вътрешното потребление, поради правителствените мерки за ограничаване дейността на физическите обекти, доведе до ръст на онлайн търговията. За да се справят с обслужването на този тип поръчки, куриерските компании и търговците с онлайн магазини предприемат действия по...
12 Март 2020

Превантиви мерки заради COVID-19 и в български транспортни фирми

Специални процедури за работа и обслужване на клиентите във връзка с непрекъснато развиващата се ситуация с разпространението на COVID-19 (коронавирус) са въведени вече в Транспрес и Green Courier. В рамките на 24 часа общо над 480 служители - международни шофьори и шофьори в България, куриери,...