fbpx Превантиви мерки заради COVID-19 и в български транспортни фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Превантиви мерки заради COVID-19 и в български транспортни фирми

Превантиви мерки заради COVID-19 и в български транспортни фирми

Специални процедури за работа и обслужване на клиентите във връзка с непрекъснато развиващата се ситуация с разпространението на COVID-19 (коронавирус) са въведени вече в Транспрес и Green Courier. В рамките на 24 часа общо над 480 служители - международни шофьори и шофьори в България, куриери, специалисти в обслужването на клиенти, администрация и персонал в складовите бази са били запознати с информация и инструкции за превенция срещу потенциално заразяване. Осигурени са им предпазни средства, в това число над 2 500 многократни предпазни маски и 15 000 ръкавици, както и различни видове дезинфектанти за лична употреба и за почистване на общи помещения, повърхности, апаратура и товарни автомобили.

“Правим всичко това не за да всяваме паника, а защото го дължим както на клиентите си, така и на служителите си и техните семейства и близки. За шофьорите и куриерите съществува потенциален риск и затова за нас е изключително важно да се вземат навременни мерки и те да се спазват. Това е и лична, и споделена отговорност, която всички ние заедно трябва да поемем спокойно, организирано и сериозно.”, обясни Веселин Стоянов, Управител на Транспрес.

Всички куриери и шофьори обработват пратки, пари и документи с ръкавици и са инструктирани да спазват препоръчителната дистанция. Създадена е организация, така че физическият контакт между двете страни да се избягва, да се съблюдава препоръчителната дистанция от 2 метра и да няма размяна на предмети като химикалки и устройства. Когато това е наложително, се извършва незабавна дезинфекция. Регулярна вентилация и дезинфекция със сертифицирани препарати няколко пъти в денонощието се извършва в офисите и складовите бази на компанията в цялата страна с обща площ над 13 000 кв. м. На дезинфекция се подлагат и над 217 товарни превозни средства.

Създадена е организация, така че да се избягва струпване на клиенти и служители в помещения, като в офисите са обособени специални Зони за изчакване с подходяща вентилация. Със специален режим на допуск е ограниен и достъпът до складовите помещения. Специалистите, чието приъствие не е наложително, могат да работят от домовете си. От служителите на Транспрес и Green Courier се изисква да следят за физческото си състояние и да уведомят своевременно при всяко съмнение, като са осигурени и безконтактни термометри.

“Бяхме подготвени за усложнената ситуация, в която ще се наложи да работим. Създадохме предварително работна група, която проучи и адаптира добрите международни практики. Така сме в състояние не само да осигурим спокойствие на

клиентите и служителите си, но и да работим ефективно в тази напрегната обстановка. Все пак транспортът и доставките са изключително важни днес и хората разчитат на нас да продължаваме да ги извършваме. Това и ще направим.”, категоричен е Веселин Стоянов.