Литва

22 Август 2013

Прибалтика се възстановява от кризата

През 2012 г. Оборотите на 50-те топ компании от Литва, Латвия и Естония са се увеличили с 7,6%, достигайки приблизително 36 милиарда евро. Наетите специалисти надвишават 190 000 души, което е с 3% повече спрямо 2011 г. Данните са от проучване на Кофас за региона. Най-големите - петрол и...
31 Март 2010

Литва и Латвия тръгват нагоре

Международната рейтингова агенция Moody's подобри рейтинга на Латвия от "отрицателен" на "стабилен". Това според анализатори е, в резултат от икономическото възстановяване на района на Балтийско море след финансовата криза. Латвия преживя най-дълбоката си рецесия в последните години. Според...