лот

02 Май 2012

Фондовата борса с първа печалба от четири години

През миналата година БФБ е повишила своите приходи с 27% до 2 505 000 лева спрямо 2010 г.и е реализирала обща печалба от 304 000 лева.
Средно-­‐дневният размер на оборота през 2011 г. достигна 2,89 млн. лв. или с близо 6% повече от средно-­‐дневния размер на оборота през 2010 г. Общият...