маркетингов

05 Ноември 2014

Автор на списанието написа книга за маркетингово позициониране

Станимир Андонов, познат добре на читателите на списанието с неговите интересни теми за маркетинга, представи официално своята книга „Маркетингово позициониране“(ИК „Изток-Запад“). Изданието е резултат от дългогодишните изследвания и усърдната работа на автора. Основните...
31 Юли 2012

Представяме инвестиционния потенциал на България

Българската агенция за инвестиции представи проектът “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.
Основната цел на проекта на стойност 15,6...