fbpx Автор на списанието написа книга за маркетингово позициониране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Автор на списанието написа книга за маркетингово позициониране

Станимир Андонов, познат добре на читателите на списанието с неговите интересни теми за маркетинга, представи официално своята книга „Маркетингово позициониране“(ИК „Изток-Запад“). Изданието е резултат от дългогодишните изследвания и усърдната работа на автора. Основните теории за маркетинговото позициониране, разнообразни практически стратегии за позициониране и репозициониране и методология за провеждане на количествени позиционни изследвания са подробно разгледани и анализирани на достъпен език. В книгата са посочени и множество казуси и примери за успешно и неуспешно позициониране и репозициониране. Освен че обръща специално внимание на диференцирането в бизнеса, като предлага и разработен лично от него модел за анализ на нивата на диференциране и конкуренция между компаниите и техните продукти, авторът разглежда и други методи и техники за изследване на позиционирането чрез разкриване на възприятията и предпочитанията на потребителите. В „Маркетингово позициониране“ е описан и слабо познатият у нас, разработен от Harvard Business School модел за прогнозиране на дългосрочната стойност на клиентите, както и практическите ползи от използването му. Всички изследователски подходи, намерили място в изданието, са подкрепени с примери, много от които изпитани от автора в дългогодишната му практика в областта.

Станимир Андонов завършва УНСС, а впоследствие защитава докторат по маркетинг в Института за икономически изследвания на БАН. Работил е като преподавател по маркетинг и е бил директор на програма в НБУ. Бил е още хоноруван преподавател в УНСС и лектор в M3 Communications College. Понастоящем е щатен преподавател във ВУЗФ. Ръководил национално представително изследване на маркетинговото позициониране на застрахователните компании в България, тема, по която има редица публикации, Андонов се занимава и с невромаркетинг – oсвен че е част от екипа, осъществил първото невромаркетингово изследване в България, той е и (съ)автор на няколко книги в областта на маркетинга и невромаркетинга. Консултирал редица успешни компании, работещи в България, Станимир Андонов е член на Българската асоциация по маркетинг и на Association for Community Colleges, както и пълноправен член на American Marketing Association.