машини

16 Юли 2004

Да сверим часовника

Поетите от България ангажименти в процеса на преговори за членство включват хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС в различните сфери на бизнеса. Предприятията, които не успеят да преструктурират производствените си практики, съгласно тези в Европа, ще бъдат затворени....
16 Декември 2003

България е пазар, който заслужава да бъде развит от холандските фирми

Холандската бизнес общност все повече намира пътища към България. Характерните експортни пазари за Кралството са заобикалящите я страни като Германия, Белгия, Великобритания и Франция. Но другите страни в разширяваща се Европа придобиват все по-голяма важност. Най-активни са производители и...

Страници