fbpx микро фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

микро фирми

Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро, малки и средни предприятия. През различни програми осигурихме близо 250 млн. лв. за тях.
Подзаглавие
Микро фирмите не могат да бъдат гръбнак на икономиката
 Над 20% повече са малките и средни предприятия в България в сравнение с Европейския съюз. У нас делът на тези компании в икономиката е около 98%, докато средно за ЕС той е две трети.
Почти 200 микро предприятия са получили финансиране от Микрофинансираща институция ДЖОБС за първата година от създаването и. Общият размер на отпуснатите средства е над 5 млн. лв. Компанията планира до края на 2014 г. да предостави финансиране на над 600 малки фирми в общ размер над 20 млн.