fbpx ДЖОБС финансира 200 микро фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ДЖОБС финансира 200 микро фирми

Почти 200 микро предприятия са получили финансиране от Микрофинансираща институция ДЖОБС за първата година от създаването и. Общият размер на отпуснатите средства е над 5 млн. лв. Компанията планира до края на 2014 г. да предостави финансиране на над 600 малки фирми в общ размер над 20 млн. лв.

МФИ ДЖОБС е част от групата на Българска банка за развитие и е създадена като наследник на проекта JOBS – заетост чрез подкрепа на бизнеса, управляван от МТСП и Програмата за развитие на ООН. Основната мисия на компанията е да подпомага приоритетно сектора на микро фирмите в страната, като по този начин им дава възможност да развият своя бизнес и да изградят добра кредитна история. За развитие на дейността по финансиране на микро предприятията през май т.г. ББР увеличи капитала на дружеството с над 3 млн. лв.

Микрофинансиращата институция отпуска кредити и лизинг до 25 000 евро или еквивалента им в лева за закупване на техника, финансиране на инвестиционни проекти, както и заеми за оборотни средства. Срокът за погасяване на инвестиционното финансиране е до 5 години, а гратисният период е до 12 месеца. Срокът за погасяване на оборотните кредити е до 24 месеца. Погасителните вноски и гратисният период се договарят според инвидивуалните нужди и прогнозите за паричните потоци на всяка отделна фирма.