минерални извори

България се представи като част от проекта на ЕС "Култура и СПА.
По данни на Евробарометър от 2016 г., България все по-успешно се развива като една от предпочитаните СПА дестинации в Европа, като 11% от туристите у нас практикуват този вид туризъм.