fbpx млечни храни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

млечни храни

Министерство на земеделието и храните е предприело спешни мерки по отношение на съдебното решение на Върховния административен съд – Пето отделение за отмяна на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119 от 19.06.2012 г. и обнародвана в Държавен вестник бр.