fbpx национална | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ обсъдиха създаването на Национална експортна стратегия на България.
"Обезпокоени сме от някои постановки, залегнали в Националната здравна карта (НЗК), които са в противоречие с утвърдените конституционни принципи за равнопоставеност на собствеността, гарантиране на конкуренцията, недопускане на дискриминация и равен достъп до медицински услуги за всички български г