fbpx Ще се създава национална експортна стратегия на България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще се създава национална експортна стратегия на България

Ще се създава национална експортна стратегия на България

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ обсъдиха създаването на Национална експортна стратегия на България. В момента изнасяме предимно суровини, като зърно и дървесина, а не преработени готови продукти. Външно-търговското салдо в сектор земеделие за миналата година надхвърля 1.2 млрд. лв., докато през 2009 г. е било 390 млн. лв. Отбелязва се увеличаване на износа, коментира министърът. Министърът обясни, че по линия на Общата селскостопанска политика, подпомагането по първи стълб - директните плащания е по-голямо, и по този начин се стимулира зърнопроизводството у нас. Трябва да се помисли обаче и за зеленчукопроизводството, животновъдството и другите сектори, в които се произвеждат традиционните български продукти с експортна насоченост и могат да бъдат подпомогнати от националния бюджет.

Председателят на КРИБ Огнян Донев обяви, че към конфедерацията е създадена вече Българска експортна асоциация. В нея влизат и могат да се присъединяват компании, които имат интерес от износа на българска продукция за външните пазари. Освен това могат да се използват каналите на големите търговски вериги за стъпването на чужди пазари. На срещата бе обсъден пакет от мерки за насърчаване на добросъвестните работодатели в областта на земеделието. Към КРИБ е създаден аграрен комитет в помощ на развитието на земеделието у нас с председател Пламен Моллов.