fbpx През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП на един зает се увеличава с 1.7% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП на един зает се увеличава с 1.7%

етикети

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 1.7% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. според предварителните данни на НСИ. Заетите лица в икономиката са 3 380.9 хил., а общият брой отработени часове е 1 411.9 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите, намаление на относителния дял в аграрния сектор и запазване на дела на индустриалния сектор.

На едно заето лице се падат 14 028.8 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 33.6 лв. БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през четвъртото тримесечие на 2022 г. се увеличава реално с 1.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 1.7%. За четвъртото тримесечие на 2022 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 12 441.1 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 29.6 лв. за един отработен човекочас по предварителни данни. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 13 788.9 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 32.2 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 788.9 лв. БДС на един зает и 7.6 лв. за един отработен човекочас.