fbpx Обществен борд | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обществен борд

На онлайн заседанието на Обществения борд на TELUS International в България. членовете на борда гласуваха за социалнозначими проекти в помощ на общностите, засегнати от COVID-19. В рамките на последната за тази година отворена покана за кандидатстване бяха подадени 98 проекта.
Общественият борд на TELUS International Europe обяви финансирането на 25 проекта на неправителствени организации, адресиращи проблеми в сферата на образование, околна среда и здравеопазване.