fbpx Общини | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
За първи път се прилага инструмент за партньорство с бизнеса, общините, туроператорите и летищата и се поемат решителни стъпки, за да се върне доверието за съвместна работа. Финансирането е свързано с държавни инвестиции за реклама на българския туризъм и чрез тази реформа се обединяват държавата,
173 са вече споразуменията за трансфер на средства за изпълнение на инвестиционни проекти в общините, подписани от началото на седмицата между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и общинските администрации.
Над 745 млн. лв. ще бъдат инвестирани чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството за модернизиране на обществения транспорт в 50 общини, в които има населено място с повече от 15 000 души. Около 645 млн. лв.
Десетте най-големи общини ще имат достъп до над 1 млрд. лв. за подобряване на средата на живот по новата програма „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“ (ПРР). Средствата са заделени в Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и са планирани за следващите 7 години. От общото финансиране 850 млн.
„Безвъзмездната финансова помощ по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще осигури намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез по-голям дял на производството на енергия от възобновяеми източници и подобряване на ене
В резултат на неравномерното въздействие на ограничителните мерки и свиването на международните туристически потоци върху отделните отрасли на икономиката, ефектът на кризата върху отделните групи общини е неравномерен.
Договори за над 78 млн. лв. бяха връчени на 36 общини за развитие и облагородавяне по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).
Община Пловдив и Община Пещера са победителите в конкурса на Екопак „Най-зелена община“ на 2015 г. в категориите голяма и средна община. Наградите съответно от 25 000 лв. и 15 000 лв.
По програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ се отпускат повече от 2,5 млн. лв. за изпълнение на проекти в най-голямата по площ област на страната – Бургас.