fbpx 36 общини получиха финансиране за развитие и облагородавяне | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

36 общини получиха финансиране за развитие и облагородавяне

Договори за над 78 млн. лв. бяха връчени на 36 общини за развитие и облагородавяне по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). На официална церемония в Гранитна зала на Министерски съвет първите 21споразумения връчиха министър-председателят Бойко Борисов и министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

Министър Танева заяви, че споразуменията обхващат близо 500 000 души население, като с тях ще се финансират дейности свързани, с инвестиции в общинска инфраструктура, развитие на микропредприятия, туризъм и опазване на културното наследство на териториите и други. Тя обясни още, че Министерството продължава работата по одобрение на споразумения за местните групи, които предвиждат многофондово финансиране. „Следващият прием по този подход ще бъде отворен февруари-март 2017 г.“, допълни Десислава Танева.

„Към настоящия момент за новия програмен период по ПРСР (2014-2020г.) вече са договорени 9,19%“, съобщи министър Танева. Тя посочи, че на бизнеса, селските общини и на религиозните храмове се дава възможност да кандидатстват по мерките с общ бюджет 32% от целия бюджет на Програмата. „От началото на мандата земеделски производители и общини са получили над 6 млрд. лв. До края на тази седмица животновъдите ще получат и последните си плащания от първия транш, включително и помощта „de minimis”, поясни министър Танева.