fbpx Туристическият бранш иска достатъчен срок за привеждане в изпълнение на здравните заповеди | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Туристическият бранш иска достатъчен срок за привеждане в изпълнение на здравните заповеди

По покана на Министъра на туризма, се провеждат неформални срещи с представителите на туристическия бизнес у нас.

Министър Проданов заяви, че е важно за сектора да бъде обединен, защото така и той, и браншът ще бъдат по–силни и авторитетни и ще се постигнат по-лесно общите цели. В тази връзка, от особено значение е решенията да се взимат на общи форуми и да се подкрепят от всички. За министерството е важно да има ясна представа къде и как може да помогне, като помощта трябва да се фокусира върху наистина значими проблеми за бизнеса. Прие се да бъде организирана малка работна група с представители на сектора и на министерството, за да може да се решават по-бързо и качествено проблемите. Страните се обединиха рекламата на България де бъде съобразена с нуждите на пазара и мнението на сектора.

На срещата се обсъди модела на гаранционния фонд, помощите по мярката 60/40, както и 35-те евро на седалка, която към момента е спряна. Министър Проданов заяви, че ще се положат всички усилия за повторно стартиране на мярката, като се очаква до края на този месец внесените законопроекти в Народното събрание да бъдат приети и да се стартира в най-кратки срокове изплащането на обещаните помощи.

От своя страна представителите на бранша споделиха притесненията си относно несигурността и непредвидимостта в държавата. Изразиха становището си, че заповедите, които се издават от министъра на здравеопазването, във връзка с рестрикции, свързани с пандемичната обстановка, следва задължително да са с достатъчен срок за привеждане в изпълнение. Когато срокът е в последния момент, без гратисен период, се повлиява изключително негативно върху бранша. Тази несигурност от една страна има негативен ефект върху имиджа на страната и от друга води до сериозни финансови загуби. Част от проблемите за решаване са и липсата или лошото качество на инфраструктурата, утежнения визов режим, представителството извън страната.

Министър Проданов заяви, че целта на тези неформални срещи е да чуе от първо лице за проблемите в бранша, за да може Министерството на туризма да знае по какъв начин най-ефективно да помогне на сектора. Предстоят още срещи с представителите на туристическия сектор.