fbpx отрасли | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

отрасли

Започналата през октомври 2020 г. негативна тенденция при броя на публикуваните обяви за работа във водещите сайтове у нас, засили осезаемо цифровите си (и социални) отражения през декември.
Целта пред България, заложена в Стратегия „Европа 2020”, е намаляване на хората в бедност с 260 хиляди до 2020 г.
Инвестициите са намалели с около 11% спрямо тези през 2010 г.