fbpx превозвач | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
След официалната си регистрация като търговско дружество през декември 2011 г., българският филиал на логистичната група ЖЕФКО (GEFCO) предлага партньорство на превозвачите у нас.