fbpx регулация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ предлага въвеждане на регулация за електрическите тротинетки в Закона за движение по пътищата и Закона за пътните превозни средства.Този тип превозни средства се разпространя
Министерството на икономиката трябва приоритетно да работи за намаляване на административната тежест и регулациите върху бизнеса.
Христин Стрижлев е завършил музикалното училище в Плевен през 1982 г. Висшето си образование получава в СУ "Климент Охридски", със специалност "Право". От 1990 г. до 1997 г. е адвокат в Плевен. Собственик, създател и директор на радио Плюс, понастоящем радио Фреш.
Според чл. 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ) регулирането на дейностите в енергетиката се осъществява от Държавната комисия за енергийно регулиране. Едно общо запознаване с правомощията на комисията, установени в чл. 21 от ЗЕ показва, че тя има съществено влияние върху енергийния пазар във всички негови аспекти както по отношение на лицензиите и общите условия на договорите по закона, така и що се отнася до правилата за търговия и достъп до електрическа енергия, и природен газ.