fbpx съдружници | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Правата и задълженията на съдружниците в дружество с ограничена отговорност (ООД) e винаги интересна и много дискусионна тема, както в теорията, така и в съдебната практика и доктрина.Днес е невъзможно да си представим икономиката  без съществуването на ООД, като най-предпочитаната форма за осъществ
В последните десетилетия подходът на търговците по отношение на разрешаването на спорове се промени и продължава да се променя ежедневно.