fbpx скраб | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

скраб

От края на миналата седмица, на базата на средно на брой сделки за ден, се наблюдава 30% повишаване на клиенти, които продават паунди.
През февруари месец е отчетен силен ръст на процента продадени златни бижута за скрап от българите спрямо този за 2015 г. по данни от Tavex.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури започна да приема документи по мярка "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство". Ще бъдат подпомагани проекти за прекратяване на риболовни дейности чрез нарязване на рибол