fbpx Приемат проекти по ОП в сектор "Рибарство" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приемат проекти по ОП в сектор "Рибарство"

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури започна да приема документи по мярка "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство". Ще бъдат подпомагани проекти за прекратяване на риболовни дейности чрез нарязване на риболовни кораби за скрап или пренасочването им за нуждите на туризма, за обучение, за превръщането им в кораб-музей или за създаване на изкуствени рифове.

По мярката ще се подпомагат проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на Черно море и плаващи под български флаг. Могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Финансовата помощ е в размер до 100% от размера на изчислените премии, от които 85 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство и 15 на сто от държавния бюджет на България. Плащането е еднократно.