слънчоглед

Централният варненски плаж има нова придобивка – 7 плажни чадъра, които освен традиционната си функция да предпазват от лятното слънце, от тази седмица изпълняват и нова функция – предоставят безплатни соларни заря
България вече е най-големият износител на слънчогледово семе в света. Страната ни е изместила от челната позиция раздираната от конфликти Украйна, показват данни на Световната търговска организация.
Към 24 ноември 2011 година са ожънати над 99.18% от засетите площи с царевица за зърно. Получената продукция по предварителни данни е близо 2,072 млн. тона царевица. Производството на царевица за зърно през настоящата година надвишава реколтата през 2010 с близо 122 хил. тона и със 730 хил.
Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2011 г. нараства с 36,0% спрямо същото тримесечие на 2010 г. по данни от НСИ. В растениевъдството цените са се увеличили с 56,2%, а в животновъдството - с 15,%.