социални осигуровки

25 Февруари 2011

Балканските палати искат по-малко административни тежести за бизнеса

По време на общото събрание на Асоциацията на Балканските палати  /АВС/, проведено в София на 24 февруари, се очертаха няколко важни въпроси, залегнали в подписаната в края на събранието декларация, а именно: желанието на бизнеса от Балканските страни да се намали напрежението – политическо и...