fbpx Балканските палати искат по-малко административни тежести за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Балканските палати искат по-малко административни тежести за бизнеса

По време на общото събрание на Асоциацията на Балканските палати  /АВС/, проведено в София на 24 февруари, се очертаха няколко важни въпроси, залегнали в подписаната в края на събранието декларация, а именно: желанието на бизнеса от Балканските страни да се намали напрежението – политическо и социално в страните от Северна Африка и Средиземноморския регион; да се решат съществуващите в тези райони проблеми за да не възпрепятстват икономическите отношения; стремежа към по-тясно сътрудничество на Балканите. В декларацията до съответните правителства от Балканския регион представителите на АВС настояват да се предприемат специализирани мерки срещу корупцията и сивата икономика с цел намаляването им до приемливи равнища. Очакват намаляване на административните тежести за бизнеса и създаване на по-благоприятна среда за предприемачите, както и премахване на тарифните и нетарифните ограничения пред търговията, съгласно Централноевропейското споразумение за свободна търговия от 2006 г.

Председателите на Балканските палати застанаха зад позицията, че трябва да престане постоянното покачване размера на директните и индиректни данъци и социални осигуровки, да се продължат мерките за намаляването на безработицата, и за подобряване на транспортната инфраструкура в региона и т.н.

Участниците в общото събрание на АВС бяха окуражени от положителното развитие на икономиката на Турция и почерпиха опит по отношение на начините за намаляване на безработицата в страната. Бяха споделени и други мнения и практики от представителите на Гърция, Босна и Херцеговина и Черна гора.