fbpx администрация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Намаляването на административната тежест е една от задължителните стъпки, които трябва да се предприемат, за да станат жилищата по-достъпни за българите.
Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през юли достигна рекордните за месеца 5.0%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.
 Вече е изготвен анализ с мерките, които ще се предприемат за намаляване на регулаторната тежест. Предвижда се промяна в 60% от услугите предоставяни от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители към него.
Нова дигитална платформа ще улеснява комуникацията между бизнеса и администрацията в лицето на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ИАНМСП, Министерството на икономиката и на служителите от
 Министърът на икономиката Теодор Седларски инициира програма "Генератор на идеи" и в тази връзка процедура за избор на студенти, които да проведат платена тримесечна практика в Министерството на икономиката по техен идеен проект
Държавната администрация е подписала 396 договора за доставка на ИТ услуги, софтуер и хардуер на стойност €86.2 милиона ($95.6милиона) през миналата годината.
Браншови организа;ции от дърводобива и дървопреработката, представители на КНСБ и КТ Подкрепа и на държавата се обявиха за общи мерки против сивата икономика в горския сектор.
 „Активното използване на цифрови технологии ще подкрепи усилията на държавите членки на ЕС за подобряване работата на администрацията и на бизнес средата.” Това заяви министър Лукарски на неформално заседание н
Общинската администрация е в края на подготвителния процес за старта на комплексното административно обслужване на 25 март.
"Работим за подобряване на инвестиционния климат в България и връщането на доверието в институциите. Усилията ни са насочени към намаляване на административната тежест и осигуряване на благоприятна и предвидима бизнес среда“.