администрация

24 Февруари 2011

В Габрово ще ползват административни електронни услуги

Първите 14 електронни услуги, одобрени от Съвета по вписвания към министъра на транспорта са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на ведомството http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=562&id=4733. След приключване на обсъждането те ще бъдат вписани в регистрите....
11 Февруари 2011

Агенцията по храните ще улесни работата между бизнеса и администрацията

Създаването на единен регулатор по безопасност на храните ще засегне дейността на операторите по всички нива на хранителната верига. Тъй като новата агенция обединява четирите съществуващи до момента институции, които осъществяват контрол върху безопасността на храните, здравните изисквания за...
01 Февруари 2011

Единичните звена за контакт не функционират напълно в ЕС

Съгласно Директивата за услугите във всяка държава-членка бяха създадени електронни портали „единични звена за контакт“, които позволяват на доставчиците на услуги да уреждат административните формалности по електронен път, когато искат да осъществяват бизнес дейност в Европа. Единичните звена...

Страници