fbpx Повече оптимизация в държавната администрация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече оптимизация в държавната администрация

На дискусия организирана на Световна банка, Цветан Симеонов, председател на БТПП изтъкна, че един от важните въпроси е оптимизацията на държавната администрация във всичките й измерения и за подобряване на публичните услуги. Според него "Ако всеки си задава два важни въпроса в администрацията ще бъде добре. Първият въпрос е: работим ли в полза на клиента и какво можем да направим за да го обслужим по-добре. Вторият въпрос в края на работния ден за служителя в държавната и общинската администрация трябва да бъде, какво добро направих днес за моите клиенти, които ми плащат заплатата. Това са важните изречения и като не сработват, стигаме до оценка за въздействието и до въпроса за намаляването на административната тежест".

От икономическа гледна точка има два важни проблема за България и това са спестяването на енергия от една страна и спестяването на суровини и материали - от друга. По отношение на европейските проекти,според Симеонов, все още бавно и мудно се правят стъпки към опростяването на процедурите, за повишаването на капацитета на администрацията. Продължава да не се спазва принципът когато се подадат документи за един проект с една проверка да бъдат изчерпани всички критики и бележки. Това често продължава с месеци, а понякога се сменя и администрацията на съответния отдел и нещата започват от начало. "Това не се ли поправи, няма как да „ се хване влака” – извинявам се за този израз, даже не е влака, а символът е автобус, защото ако кажем влака няма как да той да изпревари влаковете преди него, а ние искаме както казахме, да имаме ускорено развитие. Правителството ще може да отчете, че е хванало автобуса, тогава когато за дадена година усвоим поне една пета от ресурса определен по дадена програма. Или казано грубо статистически, да се вместим в двадесетте процента, от това което е за пет години. Вече минаха две години от този период и това още не е станало. Ако има отчетено усвояване по някоя програма това е чудесно, но повечето програми не стигат и едната пета", каза Симеонов.