fbpx Как технологиите ще оказват влияние през 2022 г.? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Как технологиите ще оказват влияние през 2022 г.?

В годишния си доклад Deloitte Global прогнозира, че през 2022 г. ще има много дискусии относно по-систематичното регулиране на изкуствения интелект – за момента има няколко предложения, въпреки че въвеждането им в действително прилагани разпоредби вероятно няма да се случи до 2023 г. или след това. Някои юрисдикции може дори да се опитат да забранят изцяло цели области на изкуствения интелект, като разпознаване на лица на обществени места, социално оценяване и др.

“Ефективното регулиране на изкуствения интелект ще бъде предизвикателство.  Фундаментален проблем е, че много от изчисленията на AI не са „обясними“: алгоритъмът взема решения, но ние не знаем защо е взел конкретно решение. Тази липса на прозрачност прави регулирането на изкуственият интелект експоненциално по-трудно от регулирането на по-обяснимата и подлежаща на одит технология.”– коментира Силвия Пенева, управляващ съдружник в Делойт България.

Водени от нарастващата спешност на защитата на данните, използвани в приложенията с изкуствен интелект, нововъзникващите технологии за подобряване на поверителността като хомоморфно криптиране (HE) и федеративно обучение (FL) също ще претърпят драматичен растеж. Вече използван от водещи технологични компании, комбинираният пазар за HE и FL ще нарасне с двуцифрени темпове през 2022 г. до повече от 250 милиона щатски долара. До 2025 г. се очаква този пазар да достигне 500 милиона долара.

Технологии и опазване на околната среда

Плаващите слънчеви панели влизат в микса на възобновяемата енергия, като позволяват на места, където няма достатъчно земя, да бъдат изградени големи слънчеви масиви - върху езера или резервоари. Deloitte Global прогнозира, че общият инсталиран капацитет на плаващи фотоволтаици (FPV) ще достигне 5,2 гигавата пик (GWp) в световен мащаб до края на 2022 г., което представлява 4–5 милиарда щатски долара разходи, главно в Азия.

Смартфоните - най-популярното устройство за потребителска електроника в света ще генерира 146 милиона тона въглероден диоксид или еквивалентни емисии през 2022 г. Въпреки че това е по-малко от половин процент от 34-те гигатона общи емисии на CO2 в световен мащаб през 2021 г., все още си струва да се опитаме да ги намалим. По-голямата част от тези емисии (83%) ще бъдат от производството, доставката и употребата на смартфоните в първата една година. Като се има предвид това, най-големият фактор, който може да намали емисиите, би бил удължаването на очаквания живот. За да бъде това жизнеспособно, актуализациите на софтуера и защитата трябва да са налични поне пет години. Устройствата трябва да продължат да бъдат проектирани така, че да бъдат по-устойчиви на падане и излагане на вода. Трябва също да има стимули за търгуване на телефони и да има пазар на ремонтирани устройства и устройства втора употреба.

Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване 

Въпреки че най-големите играчи в технологичната индустрия намаляват разликата между половете и ще достигнат 33% общо представителство на жените в работната сила през 2022 г., жените в техническите роли продължават да изостават с 8%. Deloitte Global прогнозира, че поуките, извлечени от пандемията, включително моделът за работа от разстояние, могат драстично да увеличат разнообразния набор от таланти, което ще доведе до по-добри бизнес резултати.