fbpx Без такса за обявяване на Годишни финансови отчети | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Без такса за обявяване на Годишни финансови отчети

Водеща снимка
Да

Без такса за обявяване на Годишни финансови отчети

Агенцията по вписванията информира, че съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова – ДВ, бр. 38 от 2020 г. , в сила от 01.01.2022 г.) от настоящата година изпълнението на задължението за подаване на Годишни финансови отчети (ГФО) към Агенция по вписванията в съответните законовоопределени срокове е освободено от заплащане на държавна такса.