fbpx Продължава спадът на обявите за работа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Продължава спадът на обявите за работа

През м. ноември 2022г. продължава да се наблюдава спад на обявите за работа във всички сектори. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Общият брой на предложенията е намалял с 4000 (-9%), като на годишна база те все още са с 2% повече спрямо м. ноември 2021 г.

Броят на обявите продължава да намалява във всеки един от секторите, като през м. ноември спадът е по-стръмен – обявите във всеки сектор са намалели с трицифрени стойности. С най-голям спад продължава да бъде секторът „Търговия и продажби“, като предложенията в него са намалели с 950 (-9%) спрямо предходния месец октомври. 

След него се нареждат секторите „Производство“ (900 предложения по-малко, 12% спад), „Логистика и транспорт“ (780 предложения по-малко, 16% спад), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (570 предложения по-малко, 10% спад), „Административни и обслужващи дейности“ (440 предложения по-малко, 9% спад), „Строителство“ (260 предложения по-малко, 11% спад), „ИТ“ (240 предложения по-малко, 3% спад), „Счетоводство, одит, финанси“ (190 предложения по-малко, 9% спад), „Здравеопазване и фармация“ (180 предложения по-малко, 3% спад) и „Маркетинг и реклама“ (120 предложения по-малко, 8% спад).

Анализите на HR компанията и кариерен сайт JobTiger показват, че на годишна база, все още, при повечето сектори резултатите са положителни. Обявите през м. ноември 2022 г. са повече от тези през м. ноември 2021г. Изключения правят единствено секторите „Счетоводство, одит, финанси“ (-2%) и „ИТ“, в който наблюдаваме значителен спад от 28% или приблизително 2200 предложения по-малко. 

Дялово разпределение

Дяловото разпределение на обявите по сектори остава същото като през преходния м. октомври. На първо място е секторът „Търговия и продажби“ с 23%, следван от секторите „Производство“ (16%) и „ИТ“ (13%).

Следват секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (12%) „Административни и обслужващи дейности“ (11%), „Логистика и транспорт“ (10%), „Строителство“ (5,1%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,8%), „Здравеопазване и фармация“ (4%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Според наблюденията на JobTiger през м. ноември предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели едва с 1%, като техният брой остава почти непроменен с около 40 по-малко. Общият им брой се равнява на малко над 4800 или 13,6% от всички обяви.

Като разпределение по сектори 63% от този тип предложения са в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (15%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (12%) и „Търговия и продажби“ (5%). 

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял с 8%. Във всеки един от тях наблюдаваме спад, както следва: София (-8%), Пловдив (-11%), Варна (-5%), Бургас (-2%), Русе (-10%) и Стара Загора (-14%).

Броят на предложенията като дялово разпределение е: София (48%), Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (3%), Русе (3%) и Стара Загора (2%). 

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през ноември е намалял с 4% - около 100 предложения по-малко. Общият брой на този тип обяви е около 2030, което е 6% дял от всички обяви.

Очевидно през последните 2 месеца сме свидетели на негативна тенденция. Както отбелязахме и в предходния ни анализ, редица реботодатели по света и в България все по-активно предприемат мерки за посрещане на една предизвикателна икономическа обстановка – свиване на бюджети, частично или цялостно замръзяване на подбор на нови кадри и дори, на места, освобождаване на служители и др.