fbpx Специални условия за улов на морски ресурси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Специални условия за улов на морски ресурси

етикети

Със заповед на земеделския министър се забранява използването на бийм трал /рибна мрежа, опъната с помощта на стоманена греда/ в Черно море, с изключение на зоните за улов на рапан (Rapana venosa).

Зоните за улов на рапан са определени от Института по рибни ресурси /ИРР/ – Варна. Обособени са 5 такива зони - 3 в северната част на Черно море и 2 в южната. Първата зона е в Балчишкия залив на отстояние 4 мили; Втората зона е пред Варна на отстояние 8 мили от брега; Трета зона е пред Бяла – 5 мили от брега; Четвъртата зона е под Емине и попада в 3 милната зона; Петата зона е пред Маслен нос и Ахтопол и е в 3 милната зона.

При определянето на зоните под внимание е взето да не се нарушава екологичното равновесие по брега на Черно море, да не се нарушават зоните, които влизат в Натура 2000 и да не се нарушава размножаването на рибата.

Съгласно Заповедта, уловът на рапан в посочените зони може да се извършва с бийм трал със следните характеристики:
- максимална дължина на гредата 10 метра;
- максимална височина на отвора 500 мм;
- размери на шейната или плъзгача: ширина минимум 20 мм, дължина минимум 500 мм;
- брой на веригите максимум 5, с диаметър на халките максимум 10 мм;
- минимален размер на “окото” на мрежата при торбата 40 мм.

Ако се улови калкан той трябва да се връща обратно в морето независимо от неговото състояние.