fbpx държавен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

държавен

Държавната администрация е подписала 396 договора за доставка на ИТ услуги, софтуер и хардуер на стойност €86.2 милиона ($95.6милиона) през миналата годината.
Министерството на финансите нареди плащане на 879 849 875 евро в полза на държателите на глобални облигации на Република България с падеж 15 януари 2013 година. В сумата са включени главница в размер на 818 465 000 евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 61 384 875 евро.
Представителите в сферата Информационни технологии внесоха вторият манифест от инициативата CHIVAS 12 СТОЛА . Манифестът е логичен завършек на проведената дискусия, набелязала предизвикателствата пред IT-бранша и възможните разрешения на неговите настоящи проблеми.
На дискусия организирана на Световна банка, Цветан Симеонов, председател на БТПП изтъкна, че един от важните въпроси е оптимизацията на държавната администрация във всичките й измерения и за подобряване на публичните услуги.