fbpx Заявка за сериозна промяна в IT бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Заявка за сериозна промяна в IT бизнеса

Представителите в сферата Информационни технологии внесоха вторият манифест от инициативата CHIVAS 12 СТОЛА . Манифестът е логичен завършек на проведената дискусия, набелязала предизвикателствата пред IT-бранша и възможните разрешения на неговите настоящи проблеми. В манифеста се откроява предложението за създаване на нова държавна длъжност - български държавен Chief Information Officer.

„Идеята за CIO – необходимия супервайзър на всички държавни дейности в областта на информационните технологии е пример за това, как дефинирането на проблемите може да доведе до абсолютно конструктивни предложения. Уверихме се, че IT специалистите не само желаят подобряване на бизнес-средата, но знаят и как целта им може да бъде постигната“, споделя Елена Илиева, маркетинг мениджър в Pernod Ricard България.

Други основни тези на специалистите в ИТ бранша са да станат процедурите за кандидатстване по държавни проекти опростени и съобразени с размера на поръчката, да се търси постоянен контакт с останалия бизнес и той да бъде убеждаван в ползата от IT решенията, да се работи в посока образованието да бъде обвързано с предприемачеството и мениджмънта, успелите специалисти да бъдат не само работодатели, но и ментори на по-младите.

След дискусиите по темите Архитектура и IT, предстоят 10 нови срещи, на които ще се обсъди бъдещето на други 10 бранша и начина, по който те могат да функционират по-добре. Ще бъдат формулирани и предложени още 10 манифеста по теми с непосредствено въздействие върху бизнеса.